Maj 2018
Udostępnij:

50 lecie istnienia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju


Dnia 23 maja 2018r. Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju obchodził 50 lecie swojego istnienia. Na uroczystość tą przybyli zaproszeni goście m. in.:

 • władze uczelni w osobach Rektora Włodzimierza Sadego i Prokektorów, Kanclerza, Dziekanów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • Starosta Nowosądecki Marek Pławiak,
 • Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko,
 • Sekretarz Katarzyna Rymarczyk – Wajda Sekretarz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
 • Z-ca Dyrektora RDLP Kraków Tadeusz Dragon oraz Nadleśniczowie Piwnicznej, Nawojowej,
 • Dyrektor BULiGL oddział Kraków Zdzisław Spendel,
 • Z-ca Dyrektora, Kierownik Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Starym Sączu - Marek Kroczek,
 • Z-ca Dyr. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu - Stanisław Ryba
 • dyrektorzy zaprzyjaźnionych Leśnych Zakładów Doświadczalnych w: Rogowie, Siemianicach, Murowanej Goślinie,
 • Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Nowym Sączu Łowczy Okręgowy - Rataj Bogusław,
 • Komendant Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju - Piotr Szyszka
 • oraz goście honorowi: Krystyna i Jarosław Czekońscy /dzieci Dyrektora LZD Wiktora Czekońskiego/ oraz Ewa Boba, córka byłego Nadleśniczego Nadleśnictwa Krynica z lat 60-tych. Obecni byli także emerytowani i aktualni pracownicy.

Uroczystość rozpoczął swoim wystąpieniem gospodarz Dyrektor LZD Krynicy J. Bogacz. Następnie przemówił Rektor Włodzimierz Sady po czym nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wiktora Czekońskiego Dyrektora LZD w latach 1971 – 1980. Senat uczelni uhonorował Złotą Odznaką „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni” pracowników LZD: Dyrektora LZD Józefa Bogacza, kierownik CS L. Kud, leśniczego K. Czubę, pracownika W. Półtoraka, byłego leśniczego M. Łuszczaka. Z okazji jubileuszu starosta odznaczył nagrodą Złotego Jabłka Rektora UR Włodzimierza Sadego i Dyrektora LZD Józefa Bogacza. Po wystąpieniach, gratulacjach i podziękowania od zaproszonych gości wysłuchano wykładu prof. J. Sowy na temat „50 lat gospodarczej, dydaktycznej i naukowej działalności LZD Krynica”.

Galeria

Pracownicy LZD Krynicy mieli okazję zaprezentować swoje prace na wystawie fotograficznej „ Cztery pory roku w obiektywach leśników krynickich ”, którą można wciąż zwiedzać w godzinach pracy administracji od pon do pt od 7 rano do godz. 15.

artykuł w Gazecie Krakowskiej

artykuł w Nowy Sącz Nasze Miasto

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR