Hodowla lasu - Hodowla lasu

Podstawową dziedziną gospodarczej działalności człowieka w lesie jest hodowla lasu. Należy do niej utrzymanie, kształtowanie, odtwarzanie i doskonalenie lasu w charakterze bazy produkcyjnej licznych surowców pochodzenia leśnego, jak również zachowanie i wzmaganie jego roli ogólnogospodarczej, kulturalnej i ochronnej. Zadaniem jej jest również rozszerzanie tej bazy przez dokonanie zalesień na gruntach porolnych bądź nieużytkach, zakładanie plantacji drzew szczególnie tzw. gatunków szybko rosnących oraz wprowadzanie zadrzewień.

Zakres zainteresowania hodowli lasu jest bardzo rozległy. Obejmuje on zarówno poznawanie lasu w całej złożoności tworzących go elementów oraz wzajemnych między nimi związków i wpływów, jak i wskazywanie metod i sposobów regulowania tych współzależności w celu uzyskania maksymalnych efektów produkcyjnych

Zadania operatowe z hodowli lasu w LZD Krynica na lata 2008-2017

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR