Hodowla lasu - Odnowienia i zalesienia

Odnowienie lasu jest to wprowadzenie nowego pokolenia lasu sztucznie lub naturalnie na miejsce dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania (cięcia odnowieniowe) lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np.: pożar, powódź, wiatry.

Zalesienia

Zalesienie to objęcie uprawą leśną (posadzenie sadzonek drzew leśnych) gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo lub nieużytkowanych a przeznaczonych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gmin do zalesienia.

Odnowienia naturalne

Odnowienia naturalne to nowe pokolenia lasu powstałe w wyniku samosiewu.

Wprowadzanie II piętra

Wprowadzanie II piętra to wprowadzenie nowego pokolenia pod osłoną istniejącego drzewostanu. Zaleca się stosować w celu przebudowy drzewostanów jednogatunkowych, jednowiekowych bądź osłabionych, np. przez: emisje przemysłowe, gradacje szkodników owadzic i wiatry lub źle produkujące.

Poprawki, uzupełnienia i dolesienia

Poprawki, uzupełnienia i dolesienia są to prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej upraw, młodników i starszych drzewostanów, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia, przez posadzenie nowych sadzonek.

 

Wielkość odnowień i zalesień uzależniona jest ściśle od wielkości przebudowywanych drzewostanów oraz występujących niezależnie od człowieka szkód w drzewostanach (biotycznych lub abiotycznych).

Planowanie wielkości odnowień i zalesień jest oparte o wskazania gospodarcze i wykaz projektowanych zadań gospodarczych, znajdujących się w Planie Urządzenia Lasu dla LZD Krynica.

 


Odnowienie naturalne /2014-05-06/

 


Odnowienie sztuczne /2014-05-06/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR