Hodowla lasu - Pielęgnacja lasu

Pielęgnowanie lasu obejmuje całość czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem ekosystemów leśnych, tzn. pielęgnowanie siedliska, całości biocenozy oraz drzewostanu. Czynności dotyczące pielęgnowania są ściśle ze sobą związane a realizuje się je przez utrzymanie zwarcia, tworzenia dolnych warstw drzewostanu (podszyty, II piętro), wzbogacanie składu gatunkowego i innych elementów biocenozy leśnej oraz stosowania cięć pielęgnacyjnych. Celem pielęgnowania jest ilościowe i jakościowe wzmożenie produkcji leśnej oraz spełnianie przez las zadań ochronnych i społecznych.

Pielęgnowanie upraw

Pielęgnowanie upraw to ogół czynności w pierwszych latach życia uprawy, które mają na celu utrzymanie gleby  w stanie odpowiedniej sprawności oraz systematyczne niszczenie chwastów aż do czasu kiedy przestaną one zagrażać drzewkom (motyczenie, spulchnianie, wykaszanie).

Czyszczenia wczesne

Czyszczenie wczesne to cięcie pielęgnacyjne wykonywane w uprawach do około 10 lat, celem którego jest wzmożenie odporności na działanie niesprzyjających czynników zewnętrznych, regulowanie zagęszczenia i odpowiedniego rozmieszczenia drzew w drzewostanie. Osiągamy to przez usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, przerzedzanie przegęszczonych partii upraw i usuwanie chorych, obumierających i obumarłych.

Czyszczenia późne

Czyszczenia późne wykonujemy w młodnikach w okresie osiągnięcia przez nie zwarcia (korony sąsiadujących drzewek stykają się) do początku procesu wydzielania się drzew (naturalny proces obumierania drzew w drzewostanie na skutek zróżnicowania wysokościowego oraz osłabienia biologicznego). Proces ten zachodzi w młodnikach orientacyjnie w przedziale wieku 10 – 25 lat.

Wprowadzanie podszytów

Podszyt to drzewka lub krzewy stale znajdujące się w dolnej warstwie drzewostanu, spełniające bardzo ważną rolę pielęgnacyjną i nie rokujące nadziei na przejście do wyższych warstw drzewostanu.

Trzebieże wczesne

Trzebież wczesna to cięcie pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie w wieku około 20-50 lat. Celem tego zabiegu jest zabezpieczenie najwartościowszych składników drzewostanu przez popieranie drzew o najwyższej jakości i usuwanie szkodliwych.

 


Młodnik jodłowy

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR