Ochrona lasu - Ochrona lasu

Ze względu na rodzaj zagrożeń występujących w ekosystemach leśnych negatywnie oddziałujące czynniki można sklasyfikować w uwzględnieniem:

  • pochodzenia: biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne;
  • charakteru oddziaływania, jako: fizjologiczne, mechaniczne i chemiczne;
  • długotrwałości oddziaływania, jako: chroniczne i okresowe;
  • roli, jaką odgrywają w procesie chorobowym, jako: predyspozycyjne, inicjujące i współuczestniczące.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR