Ochrona lasu - Zagrożenia antropogeniczne

Z czynników antropogenicznych występujących w LZD Krynica należy zwrócić uwagę na niewielkie, ale występujące zanieczyszczenia powietrza - tlenki siarki azotu oraz pył zawieszony. Okresowo wzmożona presja turystyki samochodowej może powodować wzrost koncentracji tych związków.

Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie wód najlepsza sytuacja występuje w górnych biegach potoków, w strefach wolnych od zabudowań gospodarczych, gdzie zanieczyszczenia bytowe nie przenikają do wód powierzchniowych.

Do czynników stwarzających istotne zagrożenie dla gospodarki leśnej należy zaliczyć: dzikie wysypiska śmieci, nielegalne pozyskiwanie choinek i stroiszu, wydeptywanie i niszczenie roślinności i wierzchnich warstw gleby w trakcie zbioru płodów runa leśnego, czy budownictwo mieszkaniowe w bezpośrednim pobliżu występowania lasu.

Do tego dochodzi zaśmiecanie lasu przez turystów oraz przez osoby pracujące w lasach, a także coraz większa penetracja lasów i szybko rozwijające się formy turystyki – konna, rowerowa, motorowa, narciarska – przyczyniające się do niekontrolowanego powstawania sieci szlaków i ścieżek, powodując uszkodzenia upraw, młodników, czy przyczyniając się do erozji gleby.

 


Skutki wzmożonego ruchu samochodowego


Garaż w lesie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR