Ochrona lasu - Szkodnictwo leśne

Wg „Instrukcji ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym” (zał. do Zarządzenia nr 2 DGLP z dnia 9 września 2004r.) SZKODNICTWO LEŚNE to szkodliwe, fizyczne i chemiczne oddziaływanie człowieka na las i inne przedmioty z nim związane.

Cechą charakterystyczną popełnianych czynów z zakresu szkodnictwa jest ich większa szkoda dla lasu niż uzyskana korzyść przez sprawcę.„Instrukcja” wymienia następujące grupy rodzajowe szkodnictwa:

 1. Bezprawne korzystanie z lasu:
  • Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi w miejscach niedozwolonych
  • Zaśmiecanie i zanieczyszczanie lasu
  • Naruszanie przepisów o ochronie ppoż.,
  • Biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi
  • Nielegalne pozyskiwanie gałęzi
  • Niszczenie runa leśnego
  • Puszczanie psów luzem
 2. Kłusownictwo:
  • Polowanie bez uprawnień,
  • Polowanie w czasie ochronnym,
  • Wejście w posiadanie zwierzyny inną bronią i amunicją niż myśliwska, albo przy pomocy różnego rodzaju niedozwolonych narzędzi: wnyki, żelaza,
 3. Kradzieże lub niszczenie: sadzonek drzew, siatki ogrodzeniowej, elementów zagospodarowania turystycznego i infrastruktury.
 4. Kradzieże drewna.

 

Spośród wymienionych wyżej sposobów szkodliwego bezpośredniego oddziaływania na lasy żaden nie ma większego znaczenia gospodarczego w lasach LZD Krynica. W przedmiotowych lasach dochodzi do zaśmniecania i zanieczyszczania (zwłaszcza na terenach intensywnie penetrowanych przez turystów), choć nie są to praktyki częste. Dużo rzadziej występują próby kradzieży drewna czy sadzonek oraz kłusownictwo.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR