Użytkowanie lasu - Uboczne

Uboczne użytkowanie lasu dzieli się na dwie sekcje:

  1. Leśne użytki niedrzewne
  2. Pozaprodukcyjne funkcje lasu:
    1. Ekologiczne - stabilizacja obiegu wody w przyrodzie, kształtowanie klimatu, stabilizacja składu atmosfery i jej oczyszczanie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom, ochrona gleb przed erozją i stepowieniem, tworzenie warunków do zachowania potencjału biologicznego wielkiej liczby gatunków, zapewnienie lepszych warunków zdrowia i życia ludzi.
    2. Społeczne - kształtowanie warunków zdrowotnych i rekreacyjnych, wzbogacanie rynku pracy, tworzenie różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność lokalną, zagospodarowanie terenów zdegradowanych, udostępnianie lasu dla społeczeństwa w celach rekreacyjnych, turystycznych i zdrowotnych. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku mówi m.in. o tym jak człowiek powinien z lasu korzystać, co jest zakazane, jak może go chronić i cieszyć się jego dobrodziejstwem przez długi czas.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR