Gospodarka łowiecka

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej zarówno w LZD Krynica, jak i na terenie całego kraju regulują przepisy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Prawo łowieckie w Polsce)

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:

  1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
  2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
  3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej
  4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa,
        kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckie.

 

 

Gospodarka łowiecka jako integralna część łowiectwa stanowi działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.

Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego znajdują się trzy obwody łowieckie:

  1. Obwód nr 240 będący Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny zarządzanym przez UR Kraków za pośrednictwem LZD Krynica
  2. Obwód nr 239 dzierżawiony przez koło łowieckie „Leśnik” z Krynicy–Zdroju
  3. Fragment obwodu nr 238 dzierżawionego przez koło łowieckie „Jeleń” w Krynicy – Zdroju.

 


Sarna kozioł

 

Leśny Zakład Doświadczalny gospodarkę łowiecką prowadzi na obszarze 9385 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych wynosi 6218 ha (66,3 %).

Głównymi celami działania Ośrodka Hodowli Zwierzyny przyjęto prowadzenie wzorowego zagospodarowania łowiska, prawidłową gospodarkę populacjami zwierzyny, wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, prowadzenie badań naukowych i zajęć praktycznych studentów oraz pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a w szczególności dotyczących gospodarki populacją jelenia europejskiego (karpackiego).

 


Wystawa łowiecka

 

Średnio rocznie wykłada się 10 ton karmy treściwej (kukurydza), 2 tony soli, 20 ton karmy soczystej (jabłka, buraki) oraz 15 ton karmy suchej (siano).

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR