Pomniki przyrody

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie…”

Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy znajduje się jeden pomnik przyrody - powierzchniowy pomnik przyrody „Las pod Jaworzyną”. Ochronie tu podlega fragment naturalnego drzewostanu bukowo – jodłowego o charakterze pierwotnej puszczy karpackiej (oddz. 59 l). Jest to strefa osuwiska z kaskadowymi odsłonięciami form skalnych i nagromadzonym rumoszem, łanowo występującą miesięcznicą trwałą (Lunarna rediviva L.)oraz innymi ciekawymi roślinami runa leśnego: zanokcicą skalną (Asplenium trichomonas L.) oraz paprotnicą kruchą (Cystopteris fragilis L.).
Powierzchnia drzewostanu chronionego wynosi 1,92 ha.

 

 

Na granicy gruntów LZD tuż przy oddz. 64 znajduje się pomnik przyrody nieożywionej „Diabelski kamień”. Jest to ostaniec skalny pochodzenia osadowego w kształcie grzyba, obwodzie 3-8 m i wysokości ok. 6 m. Usytuowany jest przy szlaku czerwonym i zielonym w kierunku Jaworzyny Krynickiej.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR