Rys historyczny

W latach 1945-1967 obecne grunty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (zarządzane  przez LZD) stanowiły jednostkę administracyjną Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie jako Nadleśnictwo Krynica.

Utworzone po wojnie objęło swoim zarządem:

  •  lasy państwowe z okresu międzywojennego (leśnictwa Kopciowa i Tylicz),
  •  część lasów byłego Nadleśnictwa Muszyna,
  •  tzw. „lasy zdrojowe” uzdrowiska Krynica,
  •  część lasów prywatnych właścicieli upaństwowionych po wojnie.

Na wniosek Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.07.1967r. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 12.10.1967r. zleciło OZLP w Krakowie przekazanie Nadleśnictwa Krynica w zarząd i użytkowanie Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Protokolarne przekazanie nastąpiło w dniu 15.01.1968r. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Zarządzeniem nr 2/68 z dnia 01.02.1968r. utworzył Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy.
W skład Zakładu wchodziło wówczas 9 leśnictw:

 

Lp.

Nazwa leśnictwa

Numery oddziałów

Powierzchnia [ha]

1.        

Kopciowa

1-21

645,26

2.        

Krynica Zdrój

22-43

610,03

3.        

Jaworzyna

44-66, 185-187

955,67

4.        

Krynica Wieś

67-91

871,40

5.        

Mochnaczka

92-108

641,19

6.        

Muszynka

125-132, 138-147

623,86

7.        

Tylicz

109-114, 119-124,

133-137, 148-152

814,44

8.        

Wojkowa

115-118, 153-165

639,20

9.        

Powroźnik

166-184

721,59

 

oraz gospodarstwo łąkarskie, powstałe z połączenia lasów i gruntów nieleśnych Dyrekcji Rolniczych Zakładów Doświadczalnych WSR w Krakowie pod nazwą „Czarny Potok”. Łączna powierzchnia utworzonego LZD wynosiła wówczas 6522,64 ha.

Od 1987 r. obowiązuje (z trzyletnią przerwą w latach 1992-1994) następujący podział na leśnictwa w LZD Krynica:

 

Lp.

Nazwa leśnictwa

Numery oddziałów

Powierzchnia [ha]

1.

Kopciowa

1-21,92-108

1 291,96

2.

Krynica Zdrój

22-43

607,31

3.

Jaworzyna

44-66, 185-187

939,91

4.

Krynica Wieś

67-91

885,47

5.

Tylicz

109-114, 119-152

1437,34

6.

Powroźnik

115-118, 153-160,

162-184, 188

1392,03

 Razem

6 544,02

 

 

Tak prezentują się najważniejsze wskaźniki charakteryzujące powierzchnie leśne i zasoby drzewne w LZD Krynica w kolejnych planach urządzenia lasu:

 

Lp.

Wskaźnik

Jedn. miary

LZD Krynica

1966

1987

1998

2008

1.

Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona

ha

6217

6217

6209

6216

2.

Zasoby miąższości

tyś. m3

980

1051

1332

1950

3.

Przeciętna zasobność na 1 ha w klasach i podklasach wieku:

 

IIa

m3

61

61

72

94

 

IIb

 

136

135

148

233

 

IIIa

 

182

196

252

303

 

IIIb

 

232

239

276

311

 

IVa

 

286

249

327

328

 

IVb

 

326

249

345

365

 

Va

 

269

266

323

408

 

Vb

 

354

262

344

438

 

VI

 

318

308

320

416

 

VII i starsze

 

341

384

356

466

 

Klasa Odnowienia

 

-

181

231

273

 

Klasa do Odnowienia

 

-

203

246

397

4.

Przeciętna zasobność na 1 ha

 

158

169

215

314

5.

Przeciętny wiek

lat

47

56

60

71

6.

Spodziewany bieżący roczny przyrost d-stanów na 1 ha - tablicowy

 

-

-

9,25

10,03

7.

Przeciętna miąższość użytków rębnych na 1 ha (za okres ubiegły)

 

4,55

2,21

0,80

1,28

8.

Przeciętna miąższość użytków przedrębnych na 1 ha (za okres ubiegły)

 

0,98

1,02

1,32

2,18

9.

Uzyskany w ub. okresie bieżący przyrost d-stanów na 1 ha

 

-

4,33

6,82

13,36

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR