Cele i działania LZD

Zakres działalności LZD określony zarządzeniem Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 stycznia 2005 roku.

Do podstawowych zadań LZD należy:

  1. prowadzenie bazy do realizacji działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej Uczelni wraz z utrzymaniem trwałych powierzchni badawczych.
  2. wykonywanie zadań obciążających UR jako użytkownika wieczystego lasów Skarbu Państwa a wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.
  3. zapewnianie warunków lokalizacyjnych i bazowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami Uczelni /ćwiczenia terenowe, praktyki studenckie i inne/
  4. wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych
  5. wdrażanie nowoczesnych zasad zagospodarowania lasu w terenach górskich
  6. wykonywanie obowiązków wynikających z przynależności LZD do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" (prowadzenie działalności edukacyjnej społeczeństwa w zakresie przyrodniczo-leśnym)
  7. prowadzenie gospodarki leśnej
  8. prowadzenie działalności dla uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań określonych w punktach 1-7.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR