Ochrona przyrody

Na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy występują różne formy ochrony przyrody:

  • Popradzki Park Krajobrazowy
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Obszar Natura 2000
  • Pomniki przyrody
  • Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
  • Inne

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR