Hodowla lasu - Nasiennictwo i selekcja

Źródłem pozyskania nasion podstawowych gatunków leśnych w LZD są obecnie wyłączone drzewostany nasienne oraz drzewa doborowe.

 1. Wyłączone drzewostany nasienne ( WDN )

  Wyboru i uznania wyłączonych drzewostanów nasiennych dokonuje się w celu zachowania i powielenia najbardziej wartościowych rodzimych ekotypów drzew. Drzewostany te charakteryzuje wysoka jakość hodowlana i techniczna. Ich głównym przeznaczeniem jest produkcja dużych ilości nasion. Wyłączone są z użytkowania rębnego i odpowiednio zagospodarowane dostarczają nasion, które wykorzystuje się do hodowania nowych drzewostanów o ulepszonej jakości ( uprawy pochodne ). W terenie drzewostany te są oznakowane opaskami ciągłymi koloru żółtego, a na drzewach narożnych umieszczona jest duża litera „N" tego samego koloru, a na obrzeżach ustawiane są tablice informacyjne.
   
 2. Gospodarcze drzewostany nasienne ( GDN )

  Gospodarcze drzewostany nasienne są to drzewostany wyróżniające się dobrą jakością hodowlaną, wysoką zdrowotnością, wyższą od przeciętnej w danym rejonie produkcyjnością. Wyboru drzewostanów gospodarczych nasiennych dokonuje się z pośród drzewostanów przeznaczonych do wyrębu. Pozyskanie nasion odbywa się ze ściętych drzew. Drzewostany te są głównym źródłem nasion, które wykorzystuje się do hodowli drzewostanów gospodarczych ( uprawy gospodarcze ). W terenie drzewostany te są oznakowane opaskami przerywanymi koloru żółtego.
   
 3. Drzewa mateczne ( DM )

  Drzewa mateczne są elementem selekcji indywidualnej a pozyskiwane są z nich nasiona i części pędów ( zrazy ). Nasiona wykorzystywane są do hodowli siewek z których zakładane są plantacyjne uprawy nasienne (rodowe). Zrazy wykorzystywane są do hodowli szczepów ( klonów ) z których zakładane są plantacje nasienne. Przy wyborze i uznawaniu drzew matecznych uwzględnia się przede wszystkim ich ponadprzeciętne cechy jakościowe oraz zdrowotne wyróżniające je z otoczenia. W terenie drzewa te są oznakowane opaskami ciągłymi koloru żółtego a dodatkowo na opasce kolorem czarnym jest wpisany numer pod jakim zarejestrowane jest drzewo w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego.

Wyłączone drzewostany nasienne w LZD:

 1. Bukowy – leśnictwo Jaworzyna – 58 c – 4,93 ha
 2. Sosnowy – leśnictwo Krynica Wieś – 86 b – 3,50 ha
 3. Jodłowy – leśnictwo Tylicz – 114 c –17,52 ha
 4. Jodłowy – leśnictwo Powroźnik – 115 b – 17,90 ha
 5. Jodłowy – leśnictwo Powroźnik – 115 g – 1,50 ha

 

 

W LZD Krynica jest obecnie zarejestrowanych 35 drzew matecznych, z czego 5 sosnowych (oddz. 86 b) i 30 jodłowych (16 – oddz.14 c; 14 – oddz.115 b).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR