Powierzchnie doświadczalne i badawcze

Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju należy do struktur organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego. Celem jego istnienia jest uczestniczenie w procesach badawczych i dydaktycznych uczelni o profilu przyrodniczym oraz sprawdzanie w praktyce wyników badań, co może być podstawą do opracowywania zasad gospodarowania obowiązujących w Lasach Państwowych.

Aktualny zakres działalności LZD określa Zarządzenie Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 stycznia 2005 roku. Według zarządzenia podstawowym zadaniem LZD jest prowadzenie bazy do działalności dydaktycznej i naukowo – badawczej Uczelni, wraz z utrzymywaniem trwałych powierzchni badawczych. Od początku istnienia LZD prowadzone są tu praktyki studentów Wydziału Leśnego, a także innych wydziałów Uniwersytetu. Jest to także miejsce zbierania danych terenowych do większości prac dyplomowych studentów leśnictwa, a także prac doktorskich.

W sensie ogólnym cała powierzchnia LZD jest obiektem badawczym i dydaktycznym, istnieją jednak konkretne powierzchnie obserwowane od wielu lat, lub drzewostany założone specjalnie dla celów badawczych, na których rejestruje się zmiany parametrów drzewostanów i właściwości siedlisk, oraz efekty czynności gospodarczych.

Obecnie na terenie LZD funkcjonują dwie stacje terenowe Wydziału Leśnego:

  1. Stacja dydaktyczno – badawcza Zakładu Genetyki Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego. Obejmuje ona laboratorium terenowe z namiotami foliowymi, budynkiem administracyjnym i gospodarczym, komorami chłodniczymi i urządzeniami szkółkarskimi. Położona jest w oddziale 12 h, i.
  2. Stacja doświadczalna Zakładu Szczegółowej Hodowli Lasu, istniejąca od 1998 roku, prowadząca badania dotyczące stosowania rębni, przebudowy drzewostanów i różnych metod trzebieży.

Obie stacje prowadzą obserwacje na powierzchniach badawczych rozmieszczonych na całym obszarze LZD. Oprócz powierzchni leśnych istnieje nieleśna powierzchnia badawcza Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego oraz dwie stacje meteorologiczne. Niektóre drzewostany badawcze są założone na gruntach rolnych, które w powszechnej ewidencji gruntów w dalszym ciągu pozostają gruntami rolnymi.

Wykaz powierzchni badawczych

Lp.

Jednostka

organizacyjna

Adres

Powierzchnia

[ha]

Rodzaj powierzchni

Uwagi

1.            

ZSzHL

1 a

9,82

Naukowo-dydaktyczna

 

2.            

ZSzHL

1 b

12,97

Naukowo-dydaktyczna

 

3.            

ZGNiSL

1 c

0,98

D-stan proweniencyjny

Abies grandis

4.            

ZSzHL

2 a

32,60

Naukowo-dydaktyczna

 

5.            

ZGNiSL

3 c

0,29

Kolekcja klonów świerka

 

6.            

ZGNiSL, ZSzHL

5 b

0,64

Badawcza

 

7.            

ZGNiSL, ZSzHL

5 c

0,26

Badawcza

 

8.            

ZGNiSL

ZSzHL

5 d

0,89

Archiwum rodowe świerka istebniańskiego, mikoryza

Gatunki panujące: Dg, Św kłujący

9.            

ZGNiSL

8 c

0,82

D-stan proweniencyjny

Abies grandis

10.          

ZGNiSL

9 c

0,38

Kolekcja klonów świerka orawskiego

 

11.          

ZGNiSL

10 c

1,15

Archiwum klonów modrzewia

 

12.          

ZGNiSL

12 h

0,26

Stacja dydaktyczno - badawcza

Grunt nieleśny

13.          

ZGNiSL

12 i

0,17

Stacja dydaktyczno - badawcza

Grunt nieleśny

14.          

ZOLEiKL*

12 j

(0,54)

Stacja meteorologiczna (0,01 ha)

Grunt nieleśny

15.          

ZGNiSL

13 f

1,25

Archiwum klonów świerka

Grunt nieleśny

16.          

ZGNiSL

14 f

2,00

D-stan proweniencyjny świerka

7,77 ha

Podzielony ze

względów formalnych

17.          

ZGNiSL

14 h

2,00

D-stan proweniencyjny świerka

18.          

ZGNiSL

14 i

2,93

D-stan proweniencyjny świerka

19.          

ZGNiSL

14 j

0,84

D-stan proweniencyjny świerka

20.          

ZSzHL

15 a

16,29

Naukowo-dydaktyczna

 

21.          

ZSzHL

15 b

0,26

Naukowo-dydaktyczna

 

22.          

ZSzHL

15 c

0,41

Naukowo-dydaktyczna

 

23.          

ZSzHL

15 f

11,66

Naukowo-dydaktyczna

 

24.          

ZGNiSL

16 g

1,57

D-stan proweniencyjny świerka istebniańskiego

Grunt nieleśny

25.          

ZGNiSL

16 i

1,77

D-stan proweniencyjny świerka istebniańskiego

Grunt nieleśny

26.          

ZGNiSL

16 m

0,88

Archiwum rodowe świerka orawskiego

Grunt nieleśny

27.          

ZSzHL

17 d

6,66

Naukowo-dydaktyczna

 

28.          

ZSzHL

17 f

9,52

Naukowo-dydaktyczna

 

29.          

ZSzHL

21 a

18,22

Naukowo-dydaktyczna

 

30.          

ZSzHL

22 a

19,62

Naukowo-dydaktyczna

 

31.          

ZSzHL

22 f

7,09

Naukowo-dydaktyczna

 

32.          

ZSzHL

22 i

0,09

Naukowo-dydaktyczna

 

33.          

ZGNiSL

24 h

1,33

Kolekcja klonów świerka

 

34.          

ZSzHL

35 c

(12,10)

Naukowo-dydaktyczna – dawna szkółka prof. Chodzickiego z r. 1930

Kępa 0,20 ha, również obiekt turystyczny

35.          

ZGNiSL

40 h

1,32

Kolekcja klonów świerka

 

36.          

ZŁIPR**

62 dy

(17,72)

Stacja meteorologiczna (0,01 ha)

Grunt nieleśny

37.          

ZGNiSL

62 py

2,66

D-stan proweniencyjny buka

3,82 ha

Podzielony ze

względów formalnych

38.          

ZGNiSL

62 ry

0,02

D-stan proweniencyjny buka

39.          

ZGNiSL

62 xy

0,86

D-stan proweniencyjny buka

40.          

ZGNiSL

62 yy

0,28

D-stan proweniencyjny buka

41.          

KChRiŚ***

68 f

0,40

Powierzchnia doswiadczalna

Grunt nieleśny

42.          

ZSzHL

90 b

17,85

Naukowo-dydaktyczna

 

43.          

ZSzHL

96 b

2,20

Naukowo-dydaktyczna

 

44.          

ZGNiSL

97 f

1,00

Archiwum proweniencyjne jodły karpackiej

 

45.          

ZGNiSL

97 g

1,00

Archiwum proweniencyjne świerka istebniańskiego i tarnawskiego

 

46.          

ZGNiSL

97 h

0,54

Archiwum proweniencyjne  jodły karpackiej

 

47.          

ZGNiSL

97 i

1,06

Archiwum proweniencyjne  jodły karpackiej

 

48.          

ZGNiSL

97 j

0,54

Archiwum proweniencyjne  jodły karpackiej

 

49.          

ZGNiSL

97 k

0,50

Archiwum proweniencyjne  jodły karpackiej

 

50.          

ZGNiSL

132 a

(32,63)

Podokapowa uprawa jodły, 8,34 ha

 

51.          

ZGNiSL

165 g

3,79

D-stan proweniencyjny modrzewia

 

52.          

ZSzHL

166 a

6,37

Naukowo-dydaktyczna

 

53.          

ZSzHL

176 b

20,64

Naukowo-dydaktyczna

 

 

* - Zakład Ochrony Lasu Entomologii i Klimatologii Leśnej
** - Zakład Łąkarstwa Instytutu Produkcji Roślinnej Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego
*** - Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego

 

Obiekty o znaczeniu naukowym można opisać jak niżej:

  1. Drzewostany założone do celów badawczych, lub wybrane z istniejących. Jest ich obecnie 40, o powierzchni 225,82 ha. W sensie formalnym jest ich 46 ponieważ drzewostany proweniencyjne świerka i buka w oddziałach 14 i 62 podzielono z powodów ewidencyjnych.
  2. Stacja dydaktyczno – badawcza położona w 2 wydzieleniach nieleśnych o łącznej powierzchni 0,43 ha.
  3. Dawna szkółka zadrzewieniowa prof. Chodzickiego, opisana obecnie jako kępa o powierzchni 0,20 ha.
  4. Uprawa podokapowa opisana jako podrost w drzewostanie z panującym świerkiem 60 lat, o powierzchni przyjętej z poprzedniego opisu – 8,34 ha.
  5. Dwie stacje meteorologiczne położone na gruntach nieleśnych. Zajmują łącznie ok. 0,02 ha.
  6. Doświadczalny grunt rolny o powierzchni 0,40 ha, użytkowany przez Wydział Rolniczy.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR