Ochrona lasu - Zagrożenia biotyczne

Spośród czynników biotycznych na kondycję zdrowotną drzewostanów wplyw ma występowanie:

  1. szkodliwych owadów
  2. patogenicznych grzybów
  3. zwierzyny łownej
  4. gryzoni
  5. niezgodności gatunkowej z siedliskiem
  6. skład gatunkowy drzewostanu

Głównymi szkodnikami owadzimi na terenie LZD są kornik drukarz i drwalnik paskowany, a z grzybów opieńka i huba korzeni oraz zdecydowanie rzadziej rak jodły.

Czynniki te powodują miejscami znaczne wydzielanie się posuszu.

Gospodarczo znośne, choć wymagające stałego zabezpieczenia (rocznie ok. 770 ha) są szkody powodowane przez zwierzynę płową w uprawach podokapowych i podrostach. Cierpi głównie jodła (zgryzanie, spałowanie).

Szkody od gryzoni są znikome.

Na terenie LZD niezgodnych z siedliskiem drzewostanów jest ok. 21 %. Nie wynika to jednak ze źle prowadzonej wcześniej gospodarki leśnej, lecz jest następstwem wprowadzania na grunty porolne sosny i modrzewia jako gatunków przedplonowych (bez względu na istniejące tam warunki siedliskowe), których zadaniem jest (było) rozpoczęcie procesu lasotwórczego na tych gruntach. Drugą istotna przyczyną ww. niezgodności jest fakt, że na przełomie XIX i XX w gospodarce leśnej bardzo mocno popierano świerka tworząc duże monokultury.

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Ludowa 10
33-380
Krynica-Zdrój
lzdkrynica[a]urk.edu.pl
18 471 20 68
18 477 77 70
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR